WORKS (Achieved)


MARRY ME
MARRY ME

22 Jul 2008 - 2 Jan 2009
7,165.3km in Japan
car, ferry, walking and bicycle

UNKO
UNKO

17 Jul - 12 Oct 2009
1,955.5km in Japan
car and ferry

YASSAN_Ginza
YASSAN

29 May 2010
6.706km in Ginza (Japan)
walking

HEART_London
HEART

11 May 2010
28.424km in London (UK)
walking

collaboreted with Natsu

HENOHENOMOHEJI_Poitiers
HE NO HE NO MO HE JI

14 - 15 May 2010
32.338km in Poitiers (FRANCE)
walking and car

collaborated with Sebastien Gaudronneau
& Natsu

DUBAI_KASENTO_IKAN
DUBAI KA SENTO IKAN

16 May 2010
15.191km in Dubai (UAE)
walking

collaborated with Natsu

WORKS (in Progress)


Work in Progress
Work in Progress

14 Nov 2009 -
533.6km in Japan
walking

IMAGE | Google EarthBLOG

Work in Progress
Work in Progress

26 Dec 2009 -
1,678.7km in Japan
car and ferry

IMAGE | Google EarthBLOG

Work in Progress_PARIS
Work in Progress

26 Dec 2009 -
40.785km in Paris (FRANCE)
walking and bicycle

collaborated with Natsu

IMAGE | Google EarthBLOG